Praktyki zagraniczne uczniów – szansa na lepszą pracę w przyszłośc

42 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława w Szczecinku pod opieką 5 nauczycieli odbyło w 2017 r. trzytygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (Niemcy), w Portsmouth (Wielka Brytania)...

42 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława w Szczecinku pod opieką 5 nauczycieli odbyło
w 2017 r. trzytygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (Niemcy), w Portsmouth (Wielka Brytania)
i w Rimini (Włochy). Ta zagraniczna mobilność była możliwa dzięki dofinasowaniu z Funduszu Europejskiego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a także dzięki współpracy szkoły z włoskim partnerem projektu, grupą Education and Trainig Network z siedzibą w Potenza (Włochy).

Uczestnikami mobilności byli uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych technikum hotelarstwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum usług fryzjerskich, technikum logistyk
i techników handlowe. Podczas swoich wyjazdów, oprócz odkrywania tajników poszczególnych zawodów, nasi uczniowie poznawali kulturę i obyczaje jakże różnorodnych i odmiennych od siebie krajów europejskich. Jednym z żelaznych punktów programu pobytu było zwiedzanie Berlina, Wenecji, Republiki San Marino, Oxfordu i wizyta u Rycerzy Okrągłego Stołu.

Ponadto wyjazd za granicę zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów z uczestnikami mobilności
z innych krajów, ofertami pracy w branży hotelarskiej w Rimini, podniesieniem samooceny uczestników i wzrostem wiary w ich możliwości.

Do najważniejszych celów projektu należało:

– odbycie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Portsmouth, Rimini i Berlinie,

– podniesienie konkurencyjności uczestników na rynku pracy po ukończeniu szkoły,

– podniesienie jakości kształcenia zawodowego praktycznego w ZS2.

 

A oto rezultaty i oddziaływania zdobyte podczas zagranicznych praktyk:

– podniesienie u uczestników poziomu kompetencji twardych (zawodowych i językowych) i miękkich (interpersonalnych, kulturowych),

– lepsze przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy,

– większa świadomość wartości nauki i otwartości na doświadczenia wśród społeczności lokalnej i uczniów poprzez upowszechnianie rezultatów projektu.

Potencjalne korzyści długofalowe:

– zwiększenie mobilności zawodowej uczestników,

– przedsiębiorcy pozyskają lepiej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w usługach związanych z turystyką,

– promocja korzystania z programów unijnych w środowisku lokalnym oraz wśród szkół, nauczycieli i uczniów,

– promocja polskiej kultury i oświaty za granicą.

Beneficjenci projektu- nasi uczniowie otrzymali również certyfikaty poświadczające odbycie praktyk Europass Mobilność i ECVET. A zdobyte doświadczenia zagraniczne uczniów ZS2 będą jednym z głównych atutów podczas wkraczania na rynek pracy, co ma znaczenie w sytuacji, gdy około połowa uczniów pochodzi z terenów wiejskich objętych bezrobociem dużo większym niż średnie w kraju.

 

Artykuł Pani Barbary Miłaszewskiej – Kołodziejczak – koordynator projektu

Categories
BerlinkNewsSistema TurismoTraining Vision_Polskie

No Comment

Leave a Reply

*

*


banner magazine

La guida definitiva per scrivere un progetto di successo

banner magazine

banner magazine

banner magazine

banner magazine

banner magazine

banner magazine

banner magazine

banner magazine
banner magazine

RELATED BY