Bauman

  • ZYGMUNT BAUMAN

    Wczoraj wszytkie ważne gazety na pierwszej stronie podały informacje o śmierci Zygmunta Baumana. Wybitny filozof był niezwykle popularny i ceniony na całym świecie. Twórca koncepcji “płynnej nowoczesności” zmuszał do refleksji nad fragmentarycznością, niepewnością i niestabilnością jednostki w świecie konsumpcjonizmu i technologii. Jedynym sposobem na poprawę płynności lokalnego i globalnego...