"ecvet"

 • header2_def

  Progettazione Erasmus+ – Il Webinar sull’ECVET

  Tutto pronto per il webinar sull’ECVET di ETN. Oggi pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.00, la nostra work placement e training director Federica Bocciarelli illustrerà le procedure ECVET nell’ambito dell’Erasmus+ dandovi consigli e suggerimenti utili. Ecco il link per la registrazione: https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EC58D68388483A Vi aspettiamo! Restate connessi!...
 • header

  Progettazione Erasmus+ – ECVET

  Il terzo appuntamento con i webinar di ETN sulla progettazione Erasmus+ sta per arrivare! Il 19 gennaio, dalle 15.00 alle 16.00, la nostra work placement e training director Federica Bocciarelli illustrerà le procedure ECVET nell’ambito dell’Erasmus+ dandovi consigli e suggerimenti utili. Ecco il link per la registrazione: https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EC58D68388483A Vi aspettiamo! Restate connessi!...
 • conservazione-fisica-documenti

  ECVET w naszych agencjach

  W ETN pomagamy naszym partnerom z procedurami ECVET. Rozumiemy jak trudno jest wymyślić i przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, zrobić to na czas i dokładnie. Wiemy też, że czasem pojawiają się pytania, na które nie da się łatwo znaleźć odpowiedzi. Dlatego lubimy pomagać sobie nawzajem, ciągle uczyć się i być na...
 • documents

  L’Ecvet a ETN

  Ad ETN siamo lieti di dare una mano ai nostri partner con le procedure ECVET. Sappiamo quanto possa essere complicato preparare nei tempi previsti tutti i documenti necessari; siamo altresì consapevoli che a volte ci sono alcune domande, non sempre chiare e semplici, che necessitano risposte. Siamo in grado di...
 • conservazione-fisica-documenti

  ECVET @ETN

  Here, at ETN, we help our partners with the ECVET procedures. We understand how difficult can be to think and prepare all the documents needed, prepare them on time, accurately and we know that sometimes there are several questions that need answers not always clear and straightforward. So, as...
 • 13481427_l

  ECVET: A CHI SI RIVOLGE?

  Eccoci qui, per un nuovo appuntamento con l’ECVET. Vediamo quali istituti dovrebbero includere l’ECVET all’interno dell’Erasmus + Project. ECVET, come indica il nome, dovrebbe essere una procedura usata solo per le scuole professionali. L’idea alla base è semplice: per questo tipo di scuole, fare un’esperienza lavorativa durante gli studi...
 • combining_resized

  ECVET: WHO IS IT FOR?

  Here we are, back again with our ECVET appointment. Let’s see who should include ECVET in their Erasmus+ Project. ECVET, as the name indicates, is supposed to be a procedure used only for Vocational School. The idea behind is simple: for such kind of schools with this address, to...
 • Vector agreement icon - hand signing contract on white paper

  ECVET Nie taki diabeł straszny

  Od 2012 roku kiedy mówimy o mobilności dla uczniów ze szkół zawodowych czy technikum, natrafiamy na tajemniczy skrót ECVET. Czymże jest ten potwór, który straszy nas swoją pozorną złożonością. Odpowiedź jest bardzo prosta. ECVET oznacza Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu I Szkoleniu Zawodowym (European Credit System for Vocational...
 • 20_c-1

  ECVET: The Memorandum of Understanding

  Cosa – Il Memorandum of Understanding è un contratto di pre-mobilità. Chi – E’ stipulato dall’ente di invio e coinvolge tutte le parti: ente di invio ed ente ospitante. Fa riferimento a tutti i flussi di mobilità programmati. Quando e dove – Deve essere messo in atto dall’ente di...
 • whatyouneed

  ECVET to potrzeby uczniów

  Kiedy wprowadzamy ECVET do projektów mobilności musimy mieć na uwadze, że wyjazd na praktykę zagraniczną jest doświadczeniem samym w sobie. Uwzględnienie tego faktu pomoże nauczycielom dopasować zadania – w “żargonie ECVET” efekty uczenia się – do profilu studentów. W naszych agencjach często przyjmujemy grupę uczniów, w której każdy z...