“Questo premio è il frutto di tanti piccoli gesti”. Le parole del Presidente Marino dopo la vittoria agli ST Star Awards 2019

Dopo la vittoria per il quanrto anno consecutivo del premio come “ST Star Work Experience Provider” agli ST Star Awards 2019, ecco le parole del Presidente di ETN, Luciano...

Dopo la vittoria per il quanrto anno consecutivo del premio come “ST Star Work Experience Provider” agli ST Star Awards 2019, ecco le parole del Presidente di ETN, Luciano Marino:

Il bello di ogni vittoria è che crea un’onda emotiva.

Un’onda che si diffonde e contagia, un’onda che quando arriva, sentiamo che ne avevamo bisogno.

Un’organizzazione è fatta di tante cose: di persone innanzitutto, ed è la somma di sogni, aspirazioni, dedizione, preoccupazioni.

Un’organizzazione vive nella dimensione presente ma ha bisogno costantemente di programmarsi un futuro. Ma è nei gesti quotidiani, nelle piccole e grandi decisioni, nei successi e negli errori di tutti quelli che ne fanno parte che crea la sua personalità, la sua qualità, il suo modo di stare al mondo.

Questo premio è il frutto di tanti piccoli gesti: ad esempio al sorriso con il quale si accoglie un giovane pieno di entusiasmo e sogni, o al caffè offerto ad uno dei tanti professori che arrivano nelle nostre agenzie. Oppure al documento ben fatto, o alla passione con il quale si scrive per raccontare ciò che facciamo. E ancora, alla precisione nell’immaginare, scrivere e gestire un progetto, alla delusione nel sentirsi ingiustamente esclusi, oppure alla voglia di pianto quando scopriamo di aver fatto un errore, alla premura che mettiamo per aiutare una giovane ragazza spaventata. C’è la soddisfazione della Skype call al team che seguiamo da lontano, e la preoccupazione per scadenze e pagamenti. C’è la cura nel protocollare la posta, inserire e organizzare dati, l’ansia di far quadrare i conti e l’accuratezza nel redigere i bilanci. C’è chi immagina nuovi sistemi e soluzioni e chi parte per accogliere con un sorriso un gruppo di studenti. C’è chi si confronta ogni giorno con le visioni e le richieste di persone di culture molto diverse e lontane e chi comunica ogni giorno con scuole di tutta europa o è alla ricerca di bandi e nuove opportunità.

È uno sforzo corale e collettivo dove ognuno, nei piccoli gesti quotidiani che compie, lascia un pezzo di se. Anche quando preoccupazioni personali incombono, anche quando si fronteggia con pazienza una malattia o bisogna fare un’importante operazione ma ci si assicura prima che tutto è stato lasciato in ordine. La cultura di una organizzazione sta nei valori che custodisce e trasmette. E questi valori sono veicolati dai piccoli gesti quotidiani, che cerchiamo di svolgere al meglio, facendoli convivere con le nostre vite personali.

Siamo 80 cuori che battono, lottano, vivono.

Questo premio è per loro e per mio padre che moriva esattamente 20 anni fa il 31 agosto 1999. Si chiamava Vito Marino. So per certo che è felice e che se avesse potuto dirmi qualcosa avrebbe detto semplicemente in aviglianese: Cum je lu caul accussí mena lu vruoccl! Il cui senso, tradotto, sarebbe più o meno:

Tale Padre tale Figlio.

 


 

Czwarte zwycięstwo ETN w międzynarodowym konkursie ST Star Awards 2019

Piękno każdego zwycięstwa polega na tym, że zalewa nas fala emocji. Fala, która rozprzestrzenia się i zaraża, fala, której potrzebowaliśmy.

Każda organizacja składa się z wielu rzeczy, przede wszytkim z ludzi i jest sumą ich marzeń, oddania i zmartwień.

Każda organizacja żyje teraźniejszością, ale ma potrzebę ciągłego planowania przyszłości.

To w jej codziennych gestach, w małych i dużych decyzjach, w sukcesach i w porażkach wszystkich, którzy są jej częścią tworzy się jej osobowość, jakość i sposób obcowania ze światem.

Ta nagroda jest owocem wielu małych gestów np. uśmiechu, z jakim przyjmujemy w naszych agencjach młodego człowieka, pełnego entuzjazmu i marzeń. Jest sumą dobrze przygotowanych dokumentów, pasji z jaką piszemy o naszej działalność. I jeszcze sumą planowania, pisania i zarządzania projektem, rozczarowania i poczucia niesprawiedliwości, kiedy czujemy się wykluczeni, sumą chęci płaczu, kiedy dowiadujemy się, że w czymś się pomyliliśmy, troskliwości z jaką staramy się pomóc młodej przestraszonej dziewczynie, satysfakcji z rozmowy na Skypie z zespołem z daleka, z którym jesteśmy w kontakcie, oraz trosk o terminy i płatności. Jest sumą dokładności, z jaką protokołujemy pocztę, wprowadzamy dane, sumą stresu i obaw, żeby zgadzały się rachunki i bilans finansowy.

Są osoby, które obmyślają nowe systemy i rozwiązania i osoby, które wyjeżdżają, aby przyjąć z uśmiechem grupę uczniów. Osoby, które codziennie zderzają się z wizjami i życzeniami osób z zupełnie różnych i dalekich od siebie kultur. Osoby, które codziennie komunikują się ze szkołami z całej Europy, które wyszukują konkursy i nowe możliwości.

To nasz wspólny wysiłek i wszyscy poprzez swoje codzienne gesty zostawiają część samego siebie, nawet kiedy pojawiają się zmartwienia osobiste, nawet gdy trzeba się zmierzyć z chorobą lub poddać się ważnej operacji, ale najpierw upewnia się, że zostawiło się wszystko uporządkowane.

Kultura danej organizacji znajduje się w wartościach, na których się opiera i które przechowuje i przekazuje. Wartości te przekazujemy za pomocą małych, codziennych gestów, które staramy się wykonywać jak najlepiej tak, aby współgrały z naszym życiem osobistym.

Jesteśmy 80 sercami, które bija, walczą, żyją.

Ta nagroda jest dla nich wszystkich i dla mojego taty, który zmarł dokładnie 20 lat temu 31 sierpnia 1991 roku. Nazywał się Vito Marino. Wiem, że na pewno jest szczęśliwy i że jeśli mógłby mi cos powiedzieć, powiedziałby w dialekcie mojego rodzinnego Avigliano “Jaki ojciec taki syn” 

 

Prezes ETN Luciano Marino

Categories
News_Italiano

No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY