Walidacja i uznanie – rozważania

Jak już było powiedziane walidacja i uznawanie efektów uczenia się (Validation and Recognition) są najbardziej kontrowersyjnymi elementami ECVET. Bardzo łatwo je zrozumieć: jeśli spełniliśmy wszystkie wymagania i dokonamy uznania...

Jak już było powiedziane walidacja i uznawanie efektów uczenia się (Validation and Recognition) są najbardziej kontrowersyjnymi elementami ECVET. Bardzo łatwo je zrozumieć: jeśli spełniliśmy wszystkie wymagania i dokonamy uznania efektów uczenia się, to jeśli nikt nie jest w stanie przeprowadzić walidacji, będzie to tylko zmarnowany czas.

Nie mniej jednak te niejasne wytyczne procedury ECVET nie powinny zniechęcać nas przed jej wprowdzeniem. Wręcz przeciwnie, powinny być motywacją! Mówię to, bo jeśli nie mamy ściśle określonych granic, możemy próbować, zmieniać, tworzyć, itd. Możemy zaimplementować tę procedurę zgodnie z potrzebami naszej szkoły personalizując ją tak bardzo jak możemy.

Dzięki elastycznym regułom ECVET możliwe jest poszerzenie perspektyw praktyk i zaadaptowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb.

Moja osobiste podjeście do tej kwestii zawiera się w jednym słowie: eksperymentowanie. To też jest to co lubimy robić w ETN.

Categories
Projects & Certificates_Polskie

No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY